Η Vodafone Innovus είναι μια δυναμική εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ολοκληρωμένων καινοτόμων IoT λύσεων, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2004 και από το 2012 είναι θυγατρική της Vodafone Ελλάδας. Πάντα με γνώμονα την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, αναγνωρίζεται ευρέως από πολλούς διακεκριμένους αναλυτές ως ένας σημαντικός συνεργάτης της Vodafone Global IoT, προσφέροντας λύσεις σε εταιρικούς πελάτες τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από το μεγάλο portfolio ΙοΤ συσκευών (σχεδιασμένων από την Vodafone Innovus η από τρίτους κατασκευαστές) με ευρεία επιλογή συνδεσιμότητας (mobile, NB-IoT, Wireless, fixed, satellite) και την ιδιόκτητη κεντρική IoT υποδομή, έως τα πολυχρηστικά web & mobile UIs και τις υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης όπως και συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Vodafone Innovus προσφέρει ολoκληρωμένες λύσεις για την ψηφιακή εποχή.

Οι συσκευές του portfolio που διατίθενται με mobile connectivity έχουν τη δυνατότητα τοπικής ή Global SIM κάρτας με την τελευταία να επιτρέπει στη συσκευή να είναι πλήρως λειτουργική με την ενεργοποίησή της οπουδήποτε στον κόσμο, αποστέλλοντας δεδομένα στην κεντρική, ασφαλή και αξιόπιστη IoT πλατφόρμα της Vodafone Innovus η οποία φιλοξενείται στο Tier-1 Data Center της Vodafone και είναι συνδεδεμένη στο παγκόσμιο δίκτυο της Vodafone.

Μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία με πελάτες σε όλο τον κόσμο, η Vodafone Innovus παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών όπως:

 • Ανάπτυξη IoT λογισμικού και συσκευών
 • Ανάπτυξη web εφαρμογών
 • Σχεδιασμό και διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Ανάπτυξη mobile εφαρμογών
 • Ανάπτυξη firmware συσκευών
 • Σχεδιασμός & ανάπτυξη middleware υποδομών

Το όραμα της Vodafone Innovus είναι ξεκάθαρο: To transform businesses by making assets smarter.

Το κίνητρο της Vodafone Innovus ήταν πάντα να προσφέρει πραγματικά καινοτόμες λύσεις στην αγορά του IoT, αυξάνοντας την αποδοχή τους από τις επιχειρήσεις και βοηθώντας τις να τις ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους. Για να το επιτύχει, η Vodafone Innovus έχει:

Δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική

όχι μόνο για τη στοχοθέτηση συγκεκριμένων πεδίων δράσης αλλά και την αδιάλειπτη ενεργή της συμμετοχή στον κόσμο του IoT για την σταθερή αναγνώρισή της ως ηγετική παρουσία.

Συνάψει στρατηγικές συνεργασίες και συμμαχίες

με μεγάλο αριθμό εταιριών (όπως προμηθευτές επαγγελματικών ψυγείων και αναψυκτικών, bottlers, κατασκευαστές IoT chipset κ.α.) για να δημιουργήσει λύσεις που καλύπτουν επακριβώς τις ανάγκες της αγοράς.

Δημιουργήσει ένα δυναμικό προϊοντικό roadmap

με νέες καινοτόμες υπηρεσίες και διαρκή ενημέρωση των υφιστάμενων λύσεων.

 

Επιλέξει να σχεδιάσει τις δικές της IoT συσκευές

για να εξασφαλίσει τη μέγιστη ενσωματωμένη λογική , τον απόλυτο έλεγχο στο σχεδιασμό και το λογισμικό με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Καταγράφει συνεχώς τις τάσεις της αγοράς

μέσα από συνεχή επαφή με την πελατειακή βάση και μεγάλους οίκους market intelligence.

 

Collaborated with the Vodafone Global IoT

για συνεχή επέκταση στην παγκόσμια αγορά και την αποτελεσματικότερη G2M (Go-to-market) στρατηγική.

 

Εγκαθιδρύσει ένα ισχυρό R&D τμήμα

στελεχωμένο με την απαραίτητη τεχνογνωσία, συνδυασμένη με Agile μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού και συσκευών, εκμεταλλευόμενο τεχνολογίες Big Data, Data Analytics, GIS & mobile.

Υιοθετήσει μια σύγχρονη Quality Assurance στρατηγική

για το συνεχή έλεγχο σχεδιασμού και ανάπτυξης όλων των παραδοτέων με τη βοήθεια εργαλείων τεχνολογίας αιχμής και υιοθετώντας διεθνείς διαδικασίες ελέγχου ποιότητας.

Η Vodafone Innovus είναι η ξεκάθαρη επιλογή για τις IoT λύσεις μιας επιχείρησης:

 1. Ολοκληρωμένες λύσεις με managed connectivity, διαχείριση συσκευών, πλήρη γκάμα IoT προϊόντων, web & mobile UI, API και άμεση υποστήριξη στο πεδίο ή απομακρυσμένα
 2. σφαλής και αξιόπιστη IoT πλατφόρμα, με δυνατότητα υποστήριξης απεριόριστου αριθμού assets και των δεδομένων τους
 3. IoT Data analytics για αμεσότερες αποφάσεις βασισμένες στα δεδομένα των συσκευών
 4. Τεχνολογική πρωτοπορία για σχεδιασμό συσκευών με ότι πιο πρόσφατο παρέχει ο χώρος του IoT
 5. Ευέλικτες λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη

Η Vodafone Innovus είναι θυγατρική της Vodafone Ελλάδας από το 2012

 

 

Η Vodafone Ελλάδας είναι μέλος του Vodafone Group Plc, μιας ηγετικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και Internet. Ως οραματιστής και έμπειρος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η Vodafone συνεχίζει να επενδύει σε ψηφιακές υποδομές, υποστηρίζοντας τις ανάγκες των πελατών της και συνεισφέρει ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Στα 20 χρόνια της λειτουργίας της στην Ελλάδα, η Vodafone έχει την προωθήσει την αύξηση της αγοράς και συνεισφέρει στην καινοτομία, έχοντας επενδύσει περισσότερο από 1,5 δις. Ευρώ στα τελευταία μόλις επτά χρόνια.