Πιστοποιήσεις

Στην προσπάθεια της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας των δεδομένων που διαχειρίζεται, η Vodafone Innovus είναι πιστοποιημένη και συντηρεί ISO9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) όπως και ISO27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας της Πληροφορίας).

Ενσωματώνοντας τις πρακτικές των διεθνών προτύπων στις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας, διασφαλίζονται

  • Προστασία ευαίσθητων δεδομένων
  • Έγκαιρη και ακριβής υλοποίηση υπηρεσιών
  • Αποφυγή και έγκαιρη διόρθωση αστοχιών
  • Ανεξάρτητος και αντικειμενικός έλεγχος διαδικασιών
  • Εταιρική δέσμευση ποιότητας